VVVVivilheim

Vivilheim startet som et prosjekt hos MON for syv år siden. Prosjektet har nå fått «egne bein» og er omgjort til en selvstendig forening. Vivilheim består av omlag 45 ulike bedrifter (partnere) på hele Helgeland som samarbeider om å få unge nyutdannede til å flytte tilbake til regionen.

Vivilheim verver avgangselever ved videregåendeskolene, før de flytter fra Helgeland. Som medlem i foreningen får man en rekke fordeler, eksempelvis gratis avisabonnement, billig treningskort i skoleferier, rabatter på servering på ulike serveringssteder på Helgeland, ekstra god avtale på støm fra Helgelandskraft. Foreningen har rundt 600 medlemmer.

Vivilheim arrangerer i tillegg ulike treff, for å bygge nettverk mellom studentene og næringslivet. Hvert år er vi på Karrieredagene på NTNU og arbeidslivsdagene på UIT. I tillegg arrangerer vi «Helgelandstreff» i disse byene. Studentene blir invitert på middag og får informasjon om arbeidslivet og karrieremuligheter på Helgeland. I tillegg er det mulighet for å få sommerjobber samt samarbeidspartnere for bachelor/masteroppgaver.

Forutenom oppsøkende virksomhet har vivilheim nettsider og facebooksider som vi bruker for å markedsføre Helgeland som bo og arbeidsregion. Vi ønsker å vise frem karrieremuligheter og behovet for kompetanse i regionen vår. Vi gjennomfører undersøkelser blant medlemmene annethvert år og vår kommunikasjonsstrategi baserer seg på resultater fra disse.

Hvis du er student eller ung i arbeid og skal flytte/bor utenfor regionen kan du finne mer informasjon på www.vivilheim.no

Bedrifter som ønsker informasjon om partnerskap i foreningen kan ta kontakt med Laila Olderskog

Tlf: 98 21 27 46

Epost: laila.olderskog@mon.no