Ung gründer Vefsn

http://www.sortland.vgs.no/aktuelt/stotte-til-ung-grunder-vefsn.993304.aspx

Med støtte fra Nordland fylkeskommune kjører MON prosjektet «ung gründer» Dette er et mobiliseringsprosjekt hvor hensikten er å motivere, engasjere og følge opp unge med produkt og forretningsideer og/eller vekstambisjoner.

Følgende tiltak skal gjennomføres i løpet av en treårs periode (med prosjektstart i 2015)

  • Stimulere til entreprenørskap i skolene gjennom styrket samarbeide med ungdom og videregående skoler samt ung entreprenørskap Nordland.
  • Tilrettelegge for klynge av småbedrifter med samlokalisering
  • Utvikle verdiskapning knyttet til fiske og naturopplevelser
  • Bygge relasjoner med viktige FoU miljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Tilby gründerkontor i planleggings og etableringsfasen
  • Gjennomføre gründertreff med faglig innhold og nettverksbygging
  • Tilby etableringsopplæring/verksted med veiledning i etableringsfasen

 

Vi har i forbindelse med dette prosjektet inngått en samarbeidsavtale med Teknoparken. Arbeidet som gjøres i Teknoparken krysser flere av tiltaksområdene i dette prosjektet og har god kontakt med gründermiljøet samt kunnskap om hvilke tiltak som trengs.