Knutepunkt Helgeland

Prosjektet er et samarbeid mellom Mosjøen Havn KF og MON KF. Prosjektet jobber med å utvikle Mosjøen som et godsknutepunkt på Helgeland for vei, bane og båt. Sentrale elementer i prosjektet er å utvikle container ruten mellom Mosjøen, Rotterdam og Island samt jobbe for at godstogene skal bruke Mosjøen Stasjon for containergods og partigods. I tillegg skal prosjektet jobbe med tilrettelegging av attraktive næringsarealer knyttet til godstransport. Prosjektet er finansiert gjennom Vefsn kommunes næringsfond Vefsna ut 2015.

 

Litt om hva vi jobber med og har gjort:

 • Ny containerkran på kaia kom i drift høsten 2013.
 • Ny containerrute mellom Mosjøen – Rotterdam – Island i drift fra august 2013.
 • Utfylling og ferdigstillelse av Flokkmannbukta. Her er det nå etablert virkesterminal med en av landets første helautomatiske målestasjoner for tømmer. Terminalen håndterer ca. 50.000 kubikkmeter tømmer pr. år.
 • Reachstacker (stor containertruck) levert i 2014. Denne kan håndtere containere både fra/til tog, bil og båt.
 • Planlegging og finansiering av videre utbygging av kai mellom Alcoa og Mosjøen Havn i samarbeid med Alcoa, MIT, Mosjøen Havn og Vefsn kommune.
 • Jobber med å få flyttet ferjeleie og tilførselsvei til nytt ferjeleie som er vedtatt av NFK.
 • Kartlegging av gods for vei, bane og båt.
 • Markedsføring av Knutepunkt Helgeland ovenfor sentrale myndigheter, transportører, speditører og næringslivet.
 • Mosjøen ble vedtatt som beredskapsterminal hos Jernbaneverket våren 2015.
 • Gjenåpning av Mosjøen Stasjon for containergods og partigods for å gi regionen et bedre logistikk tilbud. Planlagt start uke 35 i 2015.
 • Arbeid med næringstomter knyttet til området indre havn og Holandsvika.
 • Oppfølging av bedriftsetableringer og kunde oppfølging.
 • Innspill til regionale og nasjonale transportplaner.

 

Det er styret i MON KF som er styringsgruppe for prosjektet, havnesjef Kurt J. Johansson er prosjektleder og Snorre Lund i MON KF er prosjektmedarbeider.