snorre_MONbygg

MON KF er et kommunalt foretak under Vefsn kommune.
Styret velges av kommunestyret.

Organisasjonsnr er 990 742 847
Mer info: Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregistrene

Styret

Styret i MON KF består av:

  • Jann Arne Løvdahl,  styreleder
  • Bjørn Larsen, nestleder
  • Tone Moby Røreng
  • Franziska Wika
  • Jørn Inge Clausen
  • Ellen Løvold Strand
  • Stine Ødegård
  • Snorre Lund
Daglig leder

Daglig leder er Espen Isaksen.

VEDTEKTER MON KF