Espen Isaksen
Daglig leder
E-post: espen.isaksen@mon.no
Telefon 75 11 13 02 – 924 85 601

Harald Wiggo Erdal
Næringskonsulent
Kunderådgiver Etablererveiledning
E-post: harald.wiggo.erdal@mon.no
Telefon: 75 11 13 01 – 971 69 106

Hege Amundsen
Økonomi/Kundemottak
E-post: hege.amundsen@mon.no
Telefon: 75 11 13 03 – 476 43 893

Thomas Bjørnå
Prosjektleder Vefsnaprosjektene
E-post: thomas.bjorna@mon.no
Telefon: 904 77459

Snorre Lund
Næringskonsulent
Kunderådgiver
E-post: snorre.lund@mon.no
Telefon 75 11 13 06 – 928 39938
Pr. dato utleid i prosjektet Knutepunkt Helgeland

Laila Andersen
Prosjektleder/Kunderådgiver
E-post: laila@mon.no
Telefon 75 11 13 05 – 982 12 746

Leif Ståle Søfting
Konsulent
E-post: leif.softing@mon.no
Telefon: 908 53 630

Snorre Nicolaisen
Kommunikasjonsansvarlig
E-post: snorre@mon.no
Telefon: 958 44 052