MON KF skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser og videreutvikling av de eksisterende ved å ta initiativ til og koordinere tiltak som fremmer næringsutvikling.

Selskapet fungerer som Vefsn kommunes næringsetat og skal bl.a. ivareta det løpende tiltaksarbeid, drive aktiv næringsutvikling og gi etableringsbistand og råd overfor nye og eksisterende bedrifter. Selskapet skal være samarbeidspartner og kontaktledd mellom næringslivet og kommunen.

Selskapet er fondsstyre for Vefsn Næringsfond.

Privat næringsarbeid:
 • Rådgivning
 • Finansiell veiledning og støtte
 • Hjelp til utarbeidelse av søknader og forretningsplaner
 • Behjelpelig med næringsarealer i samarbeid med kommunen
 • Informasjon om ledige næringsarealer
 • Kompetansetiltak:
  – Etablererkurs
  – Bedriftsutvikling
  – Lederutvikling
Offentlig næringsarbeid:
 • Utarbeidelse og oppfølging av Næringsplan for Vefsn.
  Den vedtas av Vefsn kommunestyre og trekker opp de viktigste målsettinger og strategier for
 • næringsarbeidet.
 • Profilering av kommunens fortrinn som lokaliseringssted for nye bedrifter.
 • Næringspolitiske oppgaver på vegne av kommunen, blant annet innenfor videreutvikling og utbygging av
 • infrastruktur og kommunikasjon.
 • Talerør for næringslivet og kommunen i næringspolitiske og rammepolitiske spørsmål.