Her er noen nyttige linker spesielt rettet for den som planlegger ny virksomhet
eller jobber med næringsutvikling i Mosjøen og Vefsn:

Etablererhjelp og offentlig info

Lokale næringsklynger
Mosjøen Næringsforening  \  Sentrum NæringshageTeknoparken \ Kompetansehuset \ VÆXT

Etablererinfo
Doing business in Norway \ Altinn Brønnøysundregistrene  \  Innovasjon Norge  \  VINN  |  Skattefunn  \  NHO

Offentlige enheter
norge.no  \  Arbeidstilsynet   \  Skatteetaten  \  NAV

Fylket og Nord-Norge
Nordland fylkeskommune  \  Fylkesmannen i Nordland 

Lokal info

Vefsn kommune
Webside 

Interkommunale enheter
Helgeland Regionråd  \  SHMIL \ Helgeland Havn IKS

Lokale portaler
mosjoen.com  \  helgeland.no  \  Sjøgata \ Vefsna Region

Lokale nyheter
Helgelendingen  \  NRK Nordland

Prosjekter
Vegpakke Helgeland

Turisme og kultur
VisitHelgeland  \  Helgelandsinfo
Sagavegen  \  Sjøgata  \  Helgeland Museum \ Helgeland Event

Arrangement
Generator Lydiadagen \ Helgeland Event \ Arktisk Matfestival \ Mosjø Comix Con

Utdanning
Mosjøen videregående skole  |  Mosjøen studiesenter  |  Sandvik folkehøgskole
Vefsn folkehøgskole  |  Ungt entreprenørskap Nordland