Næringsprisen skal stimulere til nyskapning og utvikling av næringslivet i Vefsn.

Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra så vel arbeidsgiversiden som arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det vanlige i tråd med formålet med prisen.

Tidligere vinnere av Næringsprisen

1995 Euro-Laks as
1996 Fru Haugans Hotel as.
1997 Jobak Data as.
1998 Mosjøen Kulde og Klimaservice as.
1999 Reidar Flokkmann eftf. As.
2000 Nygårds Trevarefabrikk as.
2001 Bård Bergrem
2002 Wenche Ravnå Eidem
2003 Widerøe Internet as.
2004 Paul Nygaard as.
2005 Galleri Theodor AS.
2006 De ansatte ved Elkem Aluminium Mosjøen.
2007 Brandth-gruppen, med morselskapet A.Brandth AS
2008 Kolbjørn Nilsskog AS (KNAS)
2009 ALCOA Mosjøen.
2010 Vikgården Landhandel og Kaffebu AS.
2011 Tundra Sol AS
2012 Næstby Trevare AS
2013 Tone Hauge
2014 Truck & Maskin AS
2015 Roar Møller
2016 Anne Severinsen/Nordlandsfly AS
2017 Ikke utdelt
2018 Laila og Ståle Granmo
2019