snorre_Helgeland1
Mosjøen i sentrum på Helgeland

Midt på Helgeland finner vi regionens eldste by – Mosjøen.

Mosjøen ble by i 1875, hele 48 år før by nummer to på Helgeland.
Mosjøen er også regionens tettest befolkede by, med sine 1548 innb.pr km2, har Mosjøen over 100 mennesker mer pr. km2 enn f.eks Mo i Rana. Relativt korte avstander og en urban kompakthet gir den rette atmosfære av en pulserende by.
I nedslagsfeltet rundt Mosjøen er det et befolkningsgrunnlag på opp mot 60 000 innbyggere.
Sjekk befolkningskart HER.
Byen og områdene rundt har utrolig mye å tilby!

Fra Mosjøen fikk sitt ladested-rettighet, har byen vært et handelssentrum på Helgeland.

Mosjøen ligger midt i Norge, dette har imidlertid vært noe bestridt. Men la det være klart at Mosjøen er byen midt i Norge. Tar man korteste vei fra Nordkapp til Lindesnes er man midtveis når man er to mil sør for Mosjøen. Derfor kaller vi oss med rette ”Byen midt i Norge”.

Mosjøen ligger ved foten av det 818 meter Øyfjellet innerst i Vefsnfjorden, og ved utløpet av elva Vefsna. Fjell, hav og elv møtes her på ”moen ved sjøen” (derav Mosjøen).

Mosjøen er et naturlig kommunikasjonssentrum på Helgeland. Europavei 6 samt jernbane går gjennom Mosjøen. Mosjøen lufthavn ligger 5 km fra sentrum. Busser til og fra de øvrige byer på Helgeland korresponderer med NSB. Fergeavgang daglig til bygder lenger ut mot kysten. Østlig ferdsel over til vårt naboland er en tradisjonell handelsrute.

Olje og gass utvinning ute ved kysten vil øke aktiviteten over Mosjøen som logistikk og industriområde.

Med sin strategiske geografiske beliggenhet og med sitt skjæringspunkt mellom hav og fjell, industri, landbruk, teknologi og kultur burde Mosjøen strengt tatt vært Norges hovedstad.

Mosjøen har i 2015 vært by i 140 år og har selvfølgelig en bred historie. Fra kommunesammenslåingen pr 1.1.-62 inngikk Mosjøen bykommune i landkommunen Vefsn. Vefsninger er levende, skapende, pliktoppfyllende og stolt som en hane!
Hanen er da også kommune (by)-våpenet.

Mosjøen har Nord-Norges eldste 8-kantede kirke, den sto ferdigstilt i 1735. Kirkeplassen er meget eldre, da den har huset to kirker før 1735. Nord-Norges lengste og eldste sammenhengende trehusbebyggelse (Sjøgato) finner vi i Mosjøen sentrum. Nord-Norges eldste hotell finner vi også i Mosjøen, Fru Haugans Hotell har tatt imot gjester siden 1794.

Næringslivet i Mosjøen er variert. Tjenesteyting, industri og teknologi er primærnæringene i kommunen.

For å sette ting litt i perspektiv opplyser vi om at Mosjøen og omegn (Vefsn) har over 1000 næringsdrivende oppført i foretaksregisteret (her er unntatt bønder, barnehager etc).

Mosjøens beliggenhet er perfekt i forhold til det øvrige Helgeland og Norge, Mosjøen er et klart valg for nyetablering i regionen. MOSJØEN – et aktivt og attraktivt bysamfunn midt i Norge!