MON KF kan bistå med å utvikle en god ide til en forretningside og forretningskonsept.
I store prosjekter hvor vi ikke har nødvendig kompetanse engasjeres ekspertise.
Her har vi et stort nettverk av fagekspertise vi kan spille på lag med.

Vi kan videre bistå med finansieringanalyser og finansieringssøknader til Innovasjon Norge og andre finansieringsinstanser.

For etablerere og eksisterende næringsliv hjelper vi med:

 • Rådgivning
 • Finansiell veiledning og støtte
 • Hjelp til utarbeidelse av søknader og forretningsplaner
 • Firmaregistrering og offentlige regler
 • Behjelpelig med næringsarealer i samarbeide med kommunen
 • Informasjon om ledige næringsarealer
 • Kompetansetiltak:
  • Etablererkurs
  • Bedriftsutvikling
  • Lederutvikling
 • Samarbeide og nettverk

For mer informasjon kan du enten kontakte oss eller gå inn på nyttige linker på vår forside.