Vefsn kommune ligger midt på Helgeland og midt i Norge, med Mosjøen som kommune­senter. Vefsn har 13 500 innbyggere og har et allsidig næringsliv. Industri og handel er viktigste næringsveier. Mosjøen er et viktig kommunikasjonsknutepunkt og handels- og servicesenter på Helgeland.

logo_vefsn_kommune_2015           logo_mosjoen_2015                  logo_vefsna_84

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF
Fearnleys gt 7-9
8656 Mosjøen
Tlf: 75 11 13 10
Epost: post@mon.no
Kontortid: Man-fre 0900-1530

Stikkord: Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF Vefsn kommune Helgeland næring næringsliv næringsutvikling næringsvirksomhet næringsetat næringssjef næringsareal areal bedrift etablering bedriftsetablering etablererhjelp firma virksomhet foretak hjelp rådgivning konsulent forretningsplan analyser søknad støtte innovasjon nyskapning utvikling samarbeid entreprenørskap planlegging prosjekt idé idéer kreativ etablere etablerer starte nyskaper oppfinner inventor gründer patent varemerke industri handel kultur lokal regional